Waarom een blowerdoortest of luchtdichtheidstest?

Er bestaan een aantal belangrijke redenen waarom je eventueel een blowerdoortest (ook wel luchtdichtheidsmeting of infiltratietest) zou laten uitvoeren: 

Verbetering van de EPC-score van je woning

Zoals hier uitgelegd kan je EPC-score gevoelig verbeterd worden door een bewezen luchtdichtheid van je woning. De enige manier om dit te bewijzen is via een blowerdoortest 

Het behalen van een passiefhuiscertificaat

Voor het behalen van een passiefhuiscertificaat ben je steeds verplicht om een infiltratieproef te laten uitvoeren. Eén van de voorwaarden om als passiefhuis erkend te worden is immers een luchdichtheid op van maximaal 0,6 vernieuwingen bij 50 Pa: n50 < 0,6 h-1. Dit laatste betekent dat bij een drukverschil van 50 Pa, maximaal 0,6 maal het volume van de woning aan lucht ontsnapt of binnendringt. In vergelijking met de waarden die in vorige paragraaf vermeld werden, is dit redelijk streng. Er zullen dan ook specifieke maatregelen genomen moeten worden om hieraan te voldoen!

Verbetering/controle van de luchtdichtheid van je woning

Een derde reden om een luchtdichtheidsmeting uit te laten voeren is het verbeteren van de luchtdichtheid van je woning. Eigenlijk gaan het hier niet zozeer om een standaard luchdichtheidsmeting, maar wel om de combinatie van de blowerdoor technologie met thermografie. Dit gebeurt bij voorkeur wanneer er een duidelijk temperatuursverschil is tussen de binnen- en de buitenomgeving. Hierbij wordt de blowerdoor gebruikt om de woning in onderdruk te plaatsen, en kan tijdens een rondgang met de thermografische camera visueel vastgesteld worden waar (koude of warme) lucht naar binnendringt. Hoe groter het temperatuursverschil, hoe gemakkelijker zwakke punten bloot komen te liggen. De beste resultaten bekomen we dan ook in de winter.